På årsmøtet 20.02.2024 ble det vedtatt at styret fikk fullmakt til å oppdatere vedtektene slik at de passer med dagens lovnorm. Mye har skjedd siden 2001. Arbeidet med de nye vedtektene vil bli gjort så fort som mulig. Det må også godkjennes av idrettskretsen.

Lover for Hallingdal Golfklubb