Hallingdal Golfklubb ble stiftet 14.juni 1993. De første årene av klubbens levetid hadde vi ikke bane i påvente av opparbeidelsen av de første 9 hull på Granheim. Høsten 1997 var det åpning av drivingrangen, og det var mange som hadde latt seg friste av tilbudet om å prøve dette spillet som frem til nå bare hadde vært tilgjengelig for folk i nærheten av de største byene.
I 1998 åpnet banen for spill på 9 hull, det som i dag er hull 1, 2, 16, 17, 12, 9, 10, 11 og 18. Allerede på den tiden ble det proklamert at de skulle utvide til 18 hull, og i 2006 ble de siste 9 hullene åpnet.

Lover for Hallingdal Golfklubb