Turneringskomite Jan Torseth og Sigurd Hagen
Banekomite Jan Torseth, Steinar Aurmo og Bent Ellingsen

Valgkomite

Torleiv Brekko, Bjørn Morten Width
Frisk Liv / Golf Grønn Glede  Else Wetterhus, Aud Torill Sæbø
Klubbhuskomite Styret
Klubbhus – innvendig Aud Torill, Inger-Brit
Web  Torleiv Brekko, Sigurd Hagen
Trening/Pro Peter Due-Boje – 475 77 807

.