Medlemskap i Hallingdal Golfklubb er kr 980,- for voksne og kr 400,- for alle under 20 år.

Vil du melde deg inn i klubben kan du sende oss en e-post på post@hallingdalgk.no eller benytte skjemaet.

Utmelding må gjøres skriftlig til klubben før 31.desember inneværende år. Utmeldinger som kommer senere blir fakturert for vanlig medlemsavgift fastsatt av årsmøtet. Du kan lese mer om dette på denne linken til Norges Golfforbund http://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/okonomiforsikring/klubbkontingent

  Født (dd.mm.åå) *

  Navn *

  Adresse

  Postnr/sted *

  E-mail adresse *

  Telefon privat *

  Telefon mobil (*)

  Evt. handicap

  Er du medlem i en annen golfklubb i Norge?

  Mottar andre i din husstand bladet "Norsk Golf"?

  Type medlemskap (velg)

  Evt. kommentarer