1. Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1
2. Fritak kan tas fra alle veier og stier. Regel 25-1
3. Avstandsmerker er markert midt i fairway, målt senter green.
100m – rødt. 150m – gul. 200m – hvit
4. Banens ytre grenser er merket med røde staker
5. Ingen adgang bak green på hull 9
6. Ingen adgang venstre side mot hyttene på hull 6 og 7
7. Ingen adgang langs hele høyre side på hull 8
8. Tverrgående drensgrøfter er GUR med fritak