You are currently viewing Årsmøte i Hallingdal Golfklubb m/dokumenter

Årsmøte i Hallingdal Golfklubb m/dokumenter

Årsmøte for 2023 ble avholdt på Pers hotell 20. februar

Protokoll årsmøtet 2023

Saksliste

Sak 1                         Godkjenne stemmeberettigede
Sak 2                         Godkjenne innkalling
Sak 3                         Godkjenne sakslisten
Sak 4                         Valg av møteleder
Sak 5                         Valg av sekretær
Sak 6                         Valg av representanter til å underskrive protokoll
Sak 7                         Årsmelding fra styret og undergrupper
Sak 8                         Godkjenne revidert Årsregnskap v/kasserer Aud Torill
Sak 9                         Behandle innkomne forslag
A) Styret ber om at årsmøtet vedtar at styret skal revidere Hallingdal Golfklubbs lover i henhold til NIF s lovverk. Lovnorm for Idrettslag vil være førende
B) Styret ber om at årsmøtet vedtar at styret skal arbeide videre med å sluttføre avtalen med Hemsedal Golf Alpin Golfbane
Sak 10                      Behandle Handlingsplan
Sak 11                      Behandle budsjett for 2024 v/kasserer Aud Torill
Sak 12.                     Valg  for 2024. v/Valgkomiteen

Årsmelding 2023

Aarsresultat_22.01.2024

Balanse_22.01.2024

Budsjettforslag 2024

Handlingsplan 2024

Valgkomiteens forslag til styre

 

Styret i Hallingdal Golfklubb